Q&A

Is Radio Visby a commercial radio station as the others?

No, we are not a commercial radio station owned by any major newspaper dragon.

Will it be the hostess and morning shows?

No, when you listen to Radio Visby, you get music and restores the music without strange radio hosts.

But you want to make money on the Radio Visby?

No, we do not want to make money on the channel.

But it does not cost money to broadcast radio?

Yes it costs a lot of money for technology and music fee etc.


Will you advertise political parties?
 

No! Radio Visby will not accept money or promote political parties. We will, however, be open to different organizations that have a positive effect. 

 

 

Är Radio Visby en kommersiell radiokanal som de andra?

Nej, vi är ingen kommersiell radiokanal som ägs av någon stor tidningsdrake.

Kommer det vara programledare och morgonshower?

Nej, när man lyssnar på Radio Visby så får man musik och åter musik utan konstiga flabbiga programledare.

Men ni vill tjäna pengar på Radio Visby?

Nej, vi vill inte tjäna pengar på kanalen.

Men kostar det inte pengar att sända radio?

Jo det kostar massor med pengar för tekniken och STIM avgifter M.M.

 

Kommer ni göra reklam för politiska partier?

Nej! Radio Visby kommer inte ta emot pengar eller göra reklam för politiska partier.

Vi kommer dock vara öppna för olika organisationer som har ett positivt syfte.